NEI voor kinderen

Kinderen zijn vaak gevoelig voor emoties uit hun omgeving. Wanneer ze een emotie voelen maar niet begrijpen kan het zijn dat kinderen niet lekker in hun vel komen te zitten. Dit uit zich dan in hun gedrag. Zo kunnen ze bijvoorbeeld boos, verdrietig, bang of gekwetst reageren. Daar waar het zich bij baby’s uit in ontroostbaar huilen, hebben schoolgaande kinderen bijvoorbeeld last van leerproblemen, gedragsproblemen of een gebrek aan zelfvertrouwen. Fysiek kan het zich onder andere gaan uiten in buikpijn, verstoppingen of eczeem.

NEI therapie is een prettige manier voor kinderen om achter de emotionele oorzaak van een klacht te komen Door middel van eenvoudige testen met de biotensor (energiemeter) wordt contact gemaakt met het onderbewuste van het kind. In het onderbewustzijn en in het “celgeheugen” van het lichaam liggen alle ervaringen uit het verleden opgeslagen. Iedere dag opnieuw reageert het kind bewust of onbewust op zintuiglijke prikkels en daaruit wordt het gedrag bepaald. Vaak tonen ze onbewust patronen die moeilijk te achterhalen zijn.

Met behulp van testen met de biotensor ontdekken we waar bepaalde emoties vastzitten. De lever en galblaas zijn bijvoorbeeld gekoppeld aan woede en frustraties, de nieren aan angst, de longen aan verdriet. Als duidelijk is met welke emoties bepaalde klachten verbonden zijn kunnen we de emotie via de linker- en rechterhersenhelft integreren. Hierdoor kan de blokkerende emotie onmiddellijk vrijkomen en worden losgelaten.

De klachten zullen door het loslaten van de blokkerende emotie verminderen en vaak zelfs verdwijnen.